Aanvragen steun

MonumentOuders of verzorgers van Zeeuwse lichamelijk gehandicapte jongeren en natuurlijk ook de jongeren zelf kunnen een verzoek doen voor financiële ondersteuning. Er is geen standaardprocedure en geen aanvraagformulier. Het is voldoende om een e-mail of een brief te sturen, waarin de situatie uiteengezet wordt. Graag ook naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en e-mail adres vermelden. Een van de bestuursleden zal dan contact opnemen om de aanvraag te bespreken.

Ook clubs voor gehandicapten kunnen een verzoek voor financiële steun doen, met vermelding van het doel en het aantal erbij betrokken lichamelijk gehandicapte jongeren.

In zo’n geval is het toezenden van gegevens over de club nuttig. Ook hier wordt contact opgenomen.